Momenteel zijn er geen nieuwsberichten

opleiding

Intro

En van de vier peilers waar de consulenten van EDUplus zich voor inzetten, is het luik van de diversiteit en de toeleiding. De sociale partners binnen de Groene sectoren en de Vlaamse Regering engageren zich om gezamenlijk een kansengroepenbeleid te voeren. Hiermee wil men vooral de tewerkstelling van bepaalde kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt verhogen, met name jongeren, ouderen, laaggeschoolden, vrouwen, allochtonen, langdurig werkzoekenden en arbeidsgehandicapten. Dit met het oog op hun evenredige en volwaardige participatie op alle niveaus van de arbeidsmarkt. Diversiteit dus.

Toeleiding duidt op het begeleiden van potentile werkkrachten naar de sector toe: het toeleiden naar de groene sectoren van nieuwe werknemers dus. Om dit te bewerkstelligen worden verschillende projecten ondersteund waarin mensen een opleiding krijgen om hun slaagkansen als nieuwe werknemer binnen de land- en tuinbouw, parken & tuinen of loonwerk te verhogen. Uiteraard komen dergelijke initiatieven de volledige sector ten goede. EDUplus participeert dan ook graag in deze projecten.

Diversiteit.
Maar wat betekent dit nu in een iets meer "begrijpbare" taal?
Diversiteit op de arbeidsmarkt betekent dat men een correcte weerspiegeling wil van de maatschappij binnen de bedrijfswereld. Heel concreet houdt dit in dat er in onze huidige samenleving heel wat groepen zijn die op de arbeidsmarkt gediscrimineerd worden en niet aan de slag raken.
Onze maatschappij wordt gekenmerkt door een bonte mengeling van verschillende groepen: mannen, vrouwen, universitairen, laaggeschoolden, gehandicapten, allochtonen, werkzoekenden, arbeiders, bedienden, jongeren, ouderen, Deze groepen moeten eveneens weerspiegeld worden op de arbeidsmarkt om een gezonde maatschappij te creren en in stand te houden.
Met het begrip diversiteit op uw onderneming bedoelt men dat zowel mannen als vrouwen, allochtonen, gehandicapten, jongeren en ouderen terug te vinden moeten zijn in de bedrijven van vandaag. Deze groepen nemen immers deel aan elk aspect van onze samenleving, dus ook aan het hele economische gebeuren.

Hoe gebeurt de inschakeling van deze groepen in de arbeidsmarkt?
De Vlaamse regering wil de diversiteit op de bedrijven stimuleren en heeft hiertoe heel wat maatregelen uitgeschreven. Activaplannen, startbanen, premies voor de integratie van personen met een handicap op uw bedrijf,
Ook uw sociaal fonds draagt haar steentje bij door de uitkering van tewerkstellingspremies voor de aanwerving van iemand uit de minderkansengroepen.

Over al deze termen vindt u op deze site wat meer uitleg. Tevens vindt u er een overzicht terug van alle projecten die door EDUplus VZW gesteund worden om de toekomst en groei van uw bedrijf verder te verzekeren op vlak van een gezond personeelsbeleid.
We hopen dat u en duidelijker beeld krijgt van wat diversiteit en personeelsbeleid inhoudt. Bij vragen of onduidelijkheden mag u zeker contact opnemen met EDUplus. We helpen u graag verder om dit alles vertalen op maat van uw bedrijf. Eduplus werkt immers mee aan een gezond personeelsbestand, ook bij u op het werk.