Momenteel zijn er geen nieuwsberichten

opleiding

ILW - Paritair leercomité

Het deeltijds onderwijs

De kerntaak van EDUplus is het organiseren van opleidingen voor arbeiders die in de landbouw, tuinbouw, tuinaanleg en – onderhoud en loonwerk aan de slag zijn. Naast deze kerntaak heeft EDUplus nog andere opdrachten: één daarvan is het opvolgen van de aansluiting tussen de bedrijfswereld en het onderwijs. 

EDUplus streeft er naar om in het deeltijds onderwijs  de groene opleidingen te promoten. Deze opleidingen gaan deels door op een Centrum Leren en Werken (1 dag algemene vorming & 1 dag praktijkgerichte vorming) en deels op een bedrijf waar de leerling gedurende 3 dagen het beroep aanleert en ervaring opdoet. Tussen de school en het bedrijf in kwestie zijn er duidelijke afspraken welke competenties de jongere op het bedrijf aanleert: deze afspraken worden ook regelmatig door een leerkracht van de school opgevolgd. 
Volgende beroepen kunnen in Vlaanderen aangeleerd worden:
- voor de sector tuinaanleg: hovenier aanleg of hovenier onderhoud
- voor de sector tuinbouw: tuinbouwarbeider

Een zeer interessante formule in het deeltijds onderwijs is het Industrieel Leerlingwezen: dit is een contract tussen een werkgever en leerling waarbij de werkgever een duidelijk engagement aangaat om de leerling te helpen opleiden volgens een vastgelegd programma. Dit programma wordt vooraf doorgenomen met een begeleider van het Centrum voor Deeltijds Onderwijs waar de leerling ingeschreven is. In ruil voor deze inspanning geniet de werkgever van zeer gunstige voorwaarden qua verloning en  R.S.Z. betalingen. Een volledig overzicht vind je in deze documenten:

Het Industrieel Leerlingwezen staat onder toezicht van het Paritair Leercomité: in dit comité bewaken de sociale partners van de sector de kwaliteit van de geboden opleiding. Het Paritair Leercomité bekijkt o.a. of de werkgever aan alle voorwaarden voldoet om een leerling te helpen opleiden, of het contract correct opgesteld is en of de leerling tijdens de opleiding voldoende kennis en competenties heeft verworven. Aan het einde van de rit, heeft de leerling een vak aangeleerd en is hij zeer goed vertrouwd met het bedrijf die hem/haar mee heeft helpen opleiden. 

Aanvraag tot erkenning
Om een leerling te helpen opleiden, dient een werkgever eerst door het paritair leercomité erkend worden. Hiervoor moet een aanvraag ingevuld worden. Download dit document Erkenning patroon tuinbouw, vul het in (eventueel samen met de tewerkstellingsbegeleider van de school) en stuur het op naar EDUplus t.a.v. Stephan Wullaert. Je kunt hier ook een blanco leerovereenkomst downloaden.

Opleidingsprogramma's
Voor de opleidingsprogramma's hovenier aanleg, hovenier onderhoud, hovenier en tuinbouwarbeider zijn er DBSO-opleidingskaarten ter beschikking. Je kunt ze hier downloaden.
Opleidingsprogramma tuinbouwarbeider
Opleidingsprogramma hovenier
Opleidingsprogramma hovenier onderhoud
Opleidingsprogramma hovenier aanleg

Voor meer informatie, stephan.wullaert@eduplus.be - tel 0477 77 29 88