Momenteel zijn er geen nieuwsberichten

opleiding

Algemeen

Elk jaar biedt EDUplus vzw aan de reguliere arbeiders, tewerkgesteld binnen tuinbouw (P.C. 145), tuinaanleg (P.C. 145.04), landbouw (P.C. 144) of loonwerk (P.C. 132) de mogelijkheid om opleidingen te volgen. De financiering van dit aanbod is ten laste van de groene sectoren. Het volledige aanbod wordt elk jaar via de brochure verspreid onder alle werkgevers en werknemers van de groene sectoren. Het is ook op de website beschikbaar. Er zijn 3 mogelijke formules:

1.Vast vormingsaanbod
Het vaste aanbod bestaat uit opleidingen die ingepland zijn: de data liggen vast en de locaties zijn ook al gekend. Werkgever en werknemer kunnen zo makkelijk afspraken maken over deelname aan de opleidingen. Ook het minimaal en maximaal aantal deelnemers wordt vermeld.
 
2.Opleidingen op uw vraag
EDUplus biedt ook opleidingen op vraag aan en dit bij voldoende vraag vanuit de sector (min. 4 pers). De thema's vindt u in de brochure, alsook op onze website.

Werkwijze:
- Het antwoordformulier ingevuld aan EDUplus bezorgen.
- Bij ontvangst van het formulier kan EDUplus u de korte inhoud van de opleiding bezorgen via mail of fax.
- Bij kleine KMO's (minder dan 5 werknemers) wil EDUplus een extra inspanning doen om andere bedrijven uit uw regio te contacteren en warm te maken voor deze opleiding. Maar we hopen dat u zelf ook enkele bedrijven naar voor kan schuiven die we ofwel zelf contacteren of die u uiteraard zelf mag contacteren.
- De opleiding wordt door EDUplus georganiseerd in samenwerking met onze vormingspartners. Zij hebben voor alle onderwerpen reeds lesgevers en een cursus uitgestippeld. Hieraan zijn slechts nog kleine bijsturingen mogelijk, afhankelijk van de noden van de deelnemers. Dit gebeurt steeds in onderling overleg met de deelnemende bedrijven en EDUplus, wanneer de cursus reeds gepland is en voor de aanvangsdatum.
- De opleidingskost en loonkost zijn ten laste van EDUplus, net als bij de andere opleidingen uit ons aanbod (steeds rekening houdend met de specifieke regeling van het sociaal fonds).
- De locatie wordt vastgelegd door EDUplus, rekening houdend met de deelnemende bedrijven.
- Wanneer gewenst en mogelijk, mag de opleiding ook op het eigen bedrijf gegeven worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden:
 
  • Er is voldoende didactisch materiaal aanwezig voor de betreffende opleiding
  • Er is een aparte refter voorzien, waar de cursisten hun broodjeslunch kunnen nuttigen
  • De werkgever stelt het bedrijf open voor werknemers van andere bedrijven die ook aan deze opleiding wensen deel te nemen
  • Er wordt geen lokaalvergoeding uitbetaald
  • De werkgever contacteert zelf een broodjeszaak in de buurt voor belegde broodjes tijdens de middagpauze en zorgt voor voldoende drank. De facturen voor broodjes en drank worden integraal aan EDUplus bezorgd
- De periode waarin de opleiding plaatsvindt, wordt bepaald in samenspraak met de deelnemende bedrijven, de organisator en EDUplus
-

Hebt u interesse voor zo'n opleiding? Vul het antwoordformulier in en wij nemen zo snel mogelijk met u contact op.

3.Individuele aanvragen
In het vast aanbod, alsook bij de opleidingen op vraag, komen niet alle onderwerpen aan bod. Toch kan een bepaald thema op een bedrijf interessant zijn om een cursus van te volgen. Indien een bedrijf zo'n cursus wil organiseren, kan EDUplus vzw ev. tussenkomen onder volgende voorwaarden:

- Het onderwerp van de cursus komt niet voor in het vast aanbod of bij de opleidingen op vraag van EDUplus
- De relevantie met het bedrijf en de nood aan deze specifieke opleiding voor reguliere werknemers kan worden aangetoond
- De opleiding wordt in hoofdzaak georganiseerd voor reguliere arbeiders van het bedrijf
- Het bedrijf staat in voor het organiseren van de opleiding: ter beschikking stellen van een klaslokaal, lesgever contacteren, …
- De cursus kan worden opengesteld voor andere bedrijven om aan de opleiding deel te nemen.
- De opleidingskost is ten laste van de werkgever. EDUplus kan, bij goedkeuring van het Dagelijks Bestuur, tussenkomen in de terugbetaling van de loonkost (hetzij via het sociaal fonds, hetzij via educatief verlof)
- Een korte inhoud van de opleiding wordt bij de aanvraag ingediend
- De aanvraag dient minstens een maand voor de start van de opleiding bij EDUplus worden ingediend.
- De aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur EDUplus. Bij goedkeuring worden de nodige documenten aan het bedrijf bezorgd om de terugbetaling te kunnen garanderen.

Wilt u op het bedrijf een specifieke opleiding organiseren? Vul het aanvraagformulier( zie hieronder) in en bezorg het tijdig aan EDUplus (via mail info@eduplus.be of via fax: 09/245.28.46. Op die manier kan u van EDUplus al dan niet een deel van de kosten recuperen.

aanvraagformulier individuele aanvraag