Momenteel zijn er geen nieuwsberichten

opleiding

Werking

EDUplus werkt voor vier sociale fondsen, namelijk tuinbouw, parken en tuinen, landbouw en technische land-en tuinbouwwerken. Werknemers tewerkgesteld in één van de vier paritaire comités zijn de doelgroep:

  • Tuinbouw (P.C. 145)
  • Parken en Tuinen (P.C. 145.04)
  • Landbouw (P.C. 144)
  • Loonwerk (P.C. 132)

In het kader van een richtlijn van de Europese Unie rond levenslang leren, sloten de sociale partners van de 4 sectoren een sectorconvenant af met de Vlaamse Overheid. Daarin worden prioriteiten en actiepunten opgenomen die voor de sector van belang zijn en focussen op de volgende thema's :

  • Kansengroepen en diversiteitsbeleid
  • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
  • Competentieontwikkeling van de werknemers en competentiemanagement
  • Outplacement

Het sectorconvenant voor de periode 2013 - 2014 vindt onder deze link

Sectorconvenant 2013 - 2014.