Momenteel zijn er geen nieuwsberichten

opleiding

omgevingsanalyse VlamT

In 2014 heeft EDUplus een studie laten maken naar de toekomstige competentievereisten van de werknemers binnen de groene sectoren. Deze studie werd uitgevoerd door EDUplus en het onderzoeksbureau Tempera. Tempera heeft ons de expertise ter beschikking gesteld die we zelf niet in huis hebben en ons begeleid tijdens de volledige periode. De oproep voor deze studie kwam gezamenlijk vanuit het Departement WSE van de Vlaamse Overheid en het ESF en is medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Een stuurgroep heeft het project op regelmatige tijdstippen opgevolgd en bijgestuurd.

De studie verliep volgens een strak tijdspad: het vooronderzoek had plaats in het eerste trimester van 2014 (met een eerste reeks van 15 bedrijfsbezoeken en interviews), daarna was er verdere analyse op basis van een tachtigtal bedrijfsbezoeken en interviews en een derde afsluitende fase eind 2014 begin 2015. De gecontacteerde bedrijven behoren tot de sectoren landbouw, tuinbouw (productie), tuinaanleg en tuinonderhoud en loonwerk.

In de eerste fase werden door Tempera een aantal trends gedentificeerd waarmee de bedrijven geconfronteerd worden of zullen worden in de toekomst en die de werking van het bedrijf zullen benvloeden. Daarnaast werden er per sector een aantal bedrijfsprocessen bepaald waarop de studie zich focust. Voor elk proces werden ook de competenties van de beroepsbeoefenaars opgelijst.

De bedrijfsprocessen waarop gefocust wordt in de studie zijn de volgende:

Landbouw en Tuinbouw
- operationeel Management Land- en Tuinbouw
- Plantenteelten verzorgen
- Veeteelt

Loonwerk
- Onderhoud, besturing en bediening

Tuinaanleg en tuinonderhoud
- Operationeel management tuinaanleg en groenvoorziening
- Operationeel management tuinonderhoud en groenbeheer
- Tuinaanleg en groenvoorziening
- Tuinonderhoud en groenbeheer

In de tweede fase zijn de consulenten van EDUplus op bedrijfsbezoek getrokken en hebben trends en competenties aan de gesprekspartners voorgelegd. Er zijn in deze fase een tachtigtal bedrijven bezocht. Bij elk bedrijf werd er aan de gesprekspartner gevraagd 3 trends aan te duiden waarvan hij/zij dacht deze invloed zal/zou hebben op het bedrijf in de komende 10 15 jaar. Ook werd gekeken welke competenties uit de lijst voor het bedrijf van toepassing zijn. En daarna werd gevraagd aan de gesprekspartner op welke manier de trends de competenties van de werknemers zullen / zouden benvloeden. De invloeden werden daarna geregistreerd door EDUplus en verwerkt door Tempera.

In de laatste fase heeft Tempera de resultaten en invloeden bekeken en gebundeld in een rapport. Er is ook een actieplan opgesteld voor de periode na afloop van het project.

Een aantal zaken uit het actieplan:
- Verdere monitoring van toekomstige competentienoden
- Aftoetsing en bijsturing van het EDUplus opleidingsaanbod
- Leidraad opstellen voor het uitvoeren van prospectiebezoeken
- Het bestaande competentie-instrument actualiseren
- Het bekend maken van het project via de vakpers
- Resultaten delen met andere organisaties

U vindt het eindrapport hier terug.

ESF investeert in jouw toekomst! Het Europees Sociaal Fonds wordt in Vlaanderen vertegenwoordigd door het ESF Agentschap (www.esf-agentschap.be). Via beide links kunt u doorklikken naar de websites.